На живо

  Програма

Понеделник

20:00 - Музикална програма
21:00 –
Храна за мисълта
Пътят на послушанието
Уолтър Файт
2
2:00 - Музикална програма

Вторник

00:00 – Дракона разкрит
Мракът и сянката на съмнението
Ерик Уилсън
0
1:00 - Музикална програма
03:00 –
Промяна на характера
Оправдание чрез вяра
Клаудио Карония
0
4:00 - Музикална програма
05:00 –
Храна за мисълта
Пътят на послушанието
Уолтър Файт
0
6:00 - Музикална програма
08:00 –
Дракона разкрит
Мракът и сянката на съмнението
Ерик Уилсън
09:
00 - Музикална програма
11:00 –
Промяна на характера
Оправдание чрез вяра
Клаудио Карония
1
2:00 - Музикална програма
1
3:00 – Храна за мисълта
Пътят на послушанието
Уолтър Файт
1
4:00 - Музикална програма
16:00 –
Дървото на живота
Дъг Бачелър
17:00 - Музикална програма
19:00 –
Тъмнина преди зазоряване
Крайъгълният камък на протестантизма
Уолтър Файт
20:50 - Музикална програма
21:00 –
Помощ във всекидневният живот
Урок от живота на Мойсей
Майкъл Леймън
2
1:30 - Музикална програма

Други канали:

Румъния

 

Македония

 

Чехия

Италия

Испания

Холандия

Германия

Унгария

Дания

САЩ

Мартиника

Бразилия

Боливия

Австралия

Нова Зеландия

Индонезия

Филипини

Южна Корея