Skip to content

 На живо

  Програма

Петък

20:00 – Рубрика Словото
Кръстът – Христовият най-важен час
Ди Каспър

21:00 - Музикална програма
Моменти на мир
2
2:00 – Пазители на пламъка
Голямото очакване
Алън Линзи
22:30 - Музикална програма
Моменти на мир

Събота

00:00 – Рубрика Библия
Как да се справим с коронавируса?
Андреас Мелас
01:10 - Музикална програма
Моменти на мир
02:00 - Рубрика Словото
Когато нямаш нищо друго
Дуейн Леймън
03:
20 Музикална програма
Моменти на мир
04:00 - Рубрика Словото
Кръстът – Христовият най-важен час
Ди Каспър
05:00 –
Музикална програма
Моменти на мир
0
6:00 - Пазители на пламъка
След голямото разочарование
Алън Линзи
06:30 – Музикална програма
Моменти на мир
08:00 –
Рубрика Библия
Как да се справим с коронавируса?
Андреас Мелас
09:
10 - Музикална програма
Моменти на мир
10:00 – Рубрика Словото
Когато нямаш нищо друго
Дуейн Леймън
1
1:20Музикална програма
Моменти на мир
1
2:00 - Рубрика Словото
Кръстът – Христовият най-важен час
Ди Каспър
13:00 – Музикална програма
Моменти на мир
1
4:00 – Пазители на пламъка
След голямото разочарование
Алън Линзи
14:
30 - Музикална програма
Моменти на мир
16:00 –
Помощ във всекидневният живот
Урок от живота на Моисей
Майкъл Лемон

16:30 – Музикална програма
Моменти на мир
18:00 – Рубрика Словото
Когато чуете, пригответе се
Сергей Косташ
18:30 – Музикална програма
Моменти на мир
20:00 –
Рубрика Словото
Време е да се събудим
Павел Гоя
21:00 - Музикална програма
Моменти на мир
2
2:00 – Изходът
Началото на язвите
Франсоа Дю Плеси
22:30 - Музикална програма
Моменти на мир

Последни предавания

01:30:09
01:06:12
14:13
03:08
47:12
11:37

Гледайте всички последни предавания в нашия Youtube Архив.

Последни аудио материали

Последни аудио материали

09:08
06:59
10:34
11:52
13:04
08:51
Scroll To Top