Последни аудио материали

Последни аудио материали

16:26
01:27
00:00
01:42
02:10
02:31

Аудио Книги

Вести към младите

"Наблюдавали сте изгряващото слънце и постепенното разпукване на деня, когато земята и небето се развиделяват. Зората просветлява малко по малко, докато слънцето се появи. След това светлината става все по-силна и по-ясна, докато на пладне стигне до пълната си слава. Това е красива илюстрация на онова, което Бог желае да направи, усъвършенствайки християнския живот на младежите. Когато ходим ден след ден с доброволно послушание към всичките Му изисквания в светлината, която ни е изпратил, животът ни ще се развива и ние ще растем все повече и повече, докато стигнем до пълния ръст на мъже и жени в Христос Исус."

Адвентен дом

"Райският дом на нашите първи родители бе създаден за тях от самия Бог. Когато го снабди с всичко, което човек можеше да желае, Той каза: “Да създадем човека по Наш образ, по Наше подобие...” Господ бе доволен от това последно и най-благородно от всички свои създания. То щеше да бъде съвършеният обитател на един съвършен свят. Но Божието намерение не бе човекът да живее в самота. Той каза: “Не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник”. Сам Бог даде другарка на Адам. Той му подари подходящ помощник, напълно съответствуващ на неговото естество, който беше достоен да бъде негов другар и би могъл да бъде едно цяло с него в любов и съчувствие."

Победа в Исус

Борите ли се с изкушение и грях? Има ли неща в живота ви, които Христос не е успял да победи? Обезкуражени ли сте, мислейки си, че няма надежда? Вашата вяра ли е малка? Или може би просто не чувствате, че достигате високия стандарт на Божия характер. Ако виждате тези неща в живота си, не се отчайвайте! Има надежда за вас! Тази книга ще ви разясни спасението и Евангелието по ясен и практичен начин. Така че да не се фокусирате върху себе си, но върху Исус и жертвата Му на Голгота.

Пътят към Христа

Тази книга е предназначена за тези, които имат желание да дойдат при Исуса. Тя не ни обяснява Библията, а е основана на нейните думи. Тя не ни убеждава за намеренията на Исуса - тя ни разкрива Неговото приятелско отношение към нас. Тя не ни изнася доказателства за Неговото съществуване - тя ни представя Неговата безкрайна любов. Тя ни посочва, че Исус вече е дошъл съвсем близо до всеки от нас - само на няколко крачки. Неговият поглед е отправен към нас, Той е готов да станем приятели. Но тези няколко крачки, дори не крачки - стъпки, трябва да бъдат изминати от нас.

Копнежът на вековете

“И ще Го нарекат Емануил, което значи - Бог с нас.” “Светлината от познаването на Божията слава” се вижда “в лицето на Исус Христос”. От вечността Господ Исус Христос бе едно с Отец; Той бе “образ на Бога”, образ на величието и мощта Му, “излъчване на Неговата слава”. Той дойде в нашия свят, за да изяви тази слава. Той дойде да разкрие на помрачената от греха земя светлината на Божията любов - да бъде “Бог с нас”. Затова за Него бе пророкувано: “И ще Го нарекат Емануил.”

Бог се грижи

Увлекателни детски разкази, които представят реално случили се събития. Прекрасни и поучителни истории, докосващи сърцето, грабващи вниманието и водещи своите малки читатели към жива вяра в Бога, Който ги обича и е техен Приятел. Помагат им да бъдат разумни и отговорни, работливи и търпеливи; да разбират, че всичко в живота се постига с труд, добро и постоянство.

Бог опъва платната

Това е историята на Джоузеф Бейтс: неговите детство, юношество, зрялост и изпълнения с премеждия и риск капитански живот! След тази вълнуваща опитност няма да бъдете същите! Тя ще запали огън в сърцата не само на вашите деца, но и във самите вас! Ще откриете Божиите дълготърпение и велика милост, проявени в живота му. Ще се убедим, че Божиите пътища са неведоми и че какъвто и да си, където и да се намираш, Бог има грандиозен план за живота ти! Той ще те умолява дотогава, докато не предадеш цялото си сърце! Защото вечността няма да е същата без теб!