Skip to content

  Аудио проповеди

Аудио Книги

Победа в Исус

Борите ли се с изкушение и грях? Има ли неща в живота ви, които Христос не е успял да победи? Обезкуражени ли сте, мислейки си, че няма надежда? Вашата вяра ли е малка? Или може би просто не чувствате, че достигате високия стандарт на Божия характер. Ако виждате тези неща в живота си, не се отчайвайте! Има надежда за вас! Тази книга ще ви разясни спасението и Евангелието по ясен и практичен начин. Така че да не се фокусирате върху себе си, но върху Исус и жертвата Му на Голгота.

Пътят към Христа

Тази книга е предназначена за тези, които имат желание да дойдат при Исуса. Тя не ни обяснява Библията, а е основана на нейните думи. Тя не ни убеждава за намеренията на Исуса - тя ни разкрива Неговото приятелско отношение към нас. Тя не ни изнася доказателства за Неговото съществуване - тя ни представя Неговата безкрайна любов. Тя ни посочва, че Исус вече е дошъл съвсем близо до всеки от нас - само на няколко крачки. Неговият поглед е отправен към нас, Той е готов да станем приятели. Но тези няколко крачки, дори не крачки - стъпки, трябва да бъдат изминати от нас.

 

Копнежът на вековете

“И ще Го нарекат Емануил, което значи - Бог с нас.” “Светлината от познаването на Божията слава” се вижда “в лицето на Исус Христос”. От вечността Господ Исус Христос бе едно с Отец; Той бе “образ на Бога”, образ на величието и мощта Му, “излъчване на Неговата слава”. Той дойде в нашия свят, за да изяви тази слава. Той дойде да разкрие на помрачената от греха земя светлината на Божията любов - да бъде “Бог с нас”. Затова за Него бе пророкувано: “И ще Го нарекат Емануил.”

 

Бог се грижи

Увлекателни детски разкази, които представят реално случили се събития. Прекрасни и поучителни истории, докосващи сърцето, грабващи вниманието и водещи своите малки читатели към жива вяра в Бога, Който ги обича и е техен Приятел. Помагат им да бъдат разумни и отговорни, работливи и търпеливи; да разбират, че всичко в живота се постига с труд, добро и постоянство.

 

Scroll To Top