Раздели  >  Библия

 "Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. "

Псалми 119:105