"Блажен оня човек, който е намерил мъдрост
и човек, който е придобил разум."

Притчи 3:13

"Блажен оня човек, който е намерил мъдрост
и човек, който е придобил разум."

 Притчи 3:13