Раздели  >  Готварски

"Очите на всичките гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време."

Псалми 145:15