Раздели  >  Младежки предавания

"Никой да не презира твоята младост; но бъди на вярващите
пример в слово, в поведение, в любов, във вяра, в чистота."

1 Тимотей 4:12