Раздели  >  Детски предавания

"Но Исус ги повика и рече: Оставете дечицата да дойдат при Мене
и не ги възпирайте; защото на такива е Божието царство. "
Лука 18:16