Раздели  >  Образователни

"Къде беше ти, когато основах земята?
Извести, ако си разумен: Кой определи мерките й?
Ако знаеш? Или кой тегли връв за мерене по нея? "

Йов 38:5