Раздели  >  Семейство

"Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите."

Псалми 127:1