Раздели  >  История

"Който от началото изявявам края и
от древните времена нестаналите още неща;
И казвам: Намерението Ми ще устои и ще извърша
всичко що Ми е угодно;"

Исая 46:10