Говорители >  Франк Фоурниер

Frank-Fournier-LG

  Франк е роден в Канада в католическо семейство, но изповядва по-скоро традиционна вяра. Но около 22-23 годишна възраст Франк започва да има духовен интерес, но все не намира време за изучаване на Библията. Няколко години след това преживява автомобилна катастрофа, която го води до решението да изучава Библията и да предаде живота си на Христос.

  Франк Фоурниер служи като лидер в различни служения в Канада, САЩ и Замбия. Бил е президент на института "Едън Валейс" и АСИ до 2011 година. Сега е изпълнителен вицепрезидент към организацията OCI (Външни центрове на влияние). Въпреки отговорните длъжности, които е заемал, Франк Фоурниер се основава само на ръководството на Бога, осъзнавайки че Той е Царят на Всемира.