Skip to content

Говорители >  Джошуа Уайт

Joshua White

Джошуа Уайт, директор на "A Thinking Generation Ministries", е автор, говорител и изследовател. Чрез обширното си изследване в сферата на ранното детско развитие и образованието Джошуа доказва, че подготовката на младежите ни за Божието царство и отглеждането на поколение, което да завърши делото, трябва да започне в ранните години на детето. В семинарите си Джошуа използва най-новите проучвания върху мозъка и образованието, за да разкрие начините, по които сатана атакува децата ни, както и Божиите методи за възпитание и образование.

Scroll To Top