Посредническото служене на Христос

   Изследователният съд – част 4   Посредническото служене на Христос за човека в небесното светилище е толкова важно за плана на спасението, колкото и смъртта Му на кръста. Чрез смъртта Си Той започва това дело, което ще приключи след възкресението и възнесението Му в небето. Чрез вяра трябва да влезем зад завесата, “където Исус като…

Прочети още...