Как да изследваме Библията?

  Най-ясно разкритите в Библията истини са оплетени в съмнения и неяснота от образовани хора, които с претенцията си за велика мъдрост твърдят, че Писанията имали мистично, тайнствено, духовно значение, което не можело да се разбере ясно поради използвания език. Това са фалшиви учители. Именно за такива хора Исус заявява: „Не знаете нито Писанията, нито Божията сила“ (Марк 12:24). Езикът на Библията трябва да се обяснява според очевидното му значение, освен ако не е използван символ или метафора. Христос е дал обещанието: „Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря“ (Йоан 7:17). О, ако хората приемеха Библията в буквалното ѝ значение, ако нямаше фалшиви учители, които да заблуждават и объркват умовете им, би се извършило дело, което би зарадвало ангелите и би въвело в кошарата на Христос десетки хиляди хора, които сега се лутат сред лъжи.

Необходимо е да използваме целия си интелект за изучаването на Писанията и да се опитаме да схванем, доколкото е възможно за смъртни хора, дълбоките Божии неща. Обаче не бива да забравяме, че истинският дух на учещия трябва да бъде възприемчивостта и послушанието на детето.

Bible400

  Трудностите в Библията никога не могат да бъдат разрешени с методите, които се използват за преодоляване на философски проблеми. Не трябва да започваме изучаването ѝ с онази самоувереност, с която толкова много хора навлизат във владенията на науката, но с молитва и съзнание за  зависимостта си от Бога, и с искрено желание да разберем Неговата воля. Необходимо е да отидем със смирен и възприемчив дух, за да получим познание от великия АЗ СЪМ. Иначе зли ангели така ще заслепят умовете ни и дотолкова ще вкоравят сърцата ни, че истината няма да ни направи никакво впечатление.

Много части от Писанието, които образовани хора обявяват за тайна или подминават като маловажни, са изпълнени с утеха и съвети към ученика в училището на Христос. Една от причините, поради които много теолози нямат по-ясно разбиране на Божието слово, е, че затварят очите си за истините, които не желаят да прилагат в живота си. Разбирането на библейската истина зависи не толкова от силата на интелекта, използвана в проучването, колкото от целеустремеността и от искреното желание за праведност.

Man-Reading-Bible-in-His-Lap - Copy

Библията никога не трябва да се изучава без молитва. Само Светият Дух може да ни накара да почувстваме важността на лесните за разбиране неща или да ни предпази от изкривяване на трудните за възприемане истини.

  Задължението на небесните ангели е да подготвят сърцето да възприеме Божието слово, за да може да бъдем очаровани от неговата красота, да приемем съветите и предупрежденията и да бъдем съживени и укрепени от неговите обещания. Молбата на псалмиста трябва да стане и наша: “Отвори очите ми, за да гледам чудесни неща в Твоя закон” (Пс. 119:18). Изкушенията често изглеждат непреодолими, защото заради нежелание да се моли и да изучава Библията изкушаваният не може лесно да си спомни Божиите обещания и да посрещне Сатана с оръжията на Писанието. Но хората, които желаят да бъдат поучавани в Божествените неща, са обградени от ангели. И във време на голяма нужда те ще им припомнят точно истините, които са им нужни. Затова, „Когато врагът нападне като река, Духът Господен ще възвиси хоругва против него“ (Ис. 59:19; ЦП).

Исус обещава на учениците Си: „Застъпникът, Светият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал“ (Йоан 14:26). Но първо ученията на Христос трябва да са складирани в ума, за да може Божият Дух да ни ги припомни във време на опасност.

Bible-flower

  В сърцето си съхраних Словото Ти – казва Давид - за да не съгрешавам против Теб“ (Пс. 119:11). Всички, които високо ценят вечните неща, ще бъдат постоянно нащрек срещу посегателствата на скептицизма. Ще бъдат атакувани самите стълбове на истината. Невъзможно е да не влезем в досег със сарказма и софистиката, с вредните и смъртоносни учения на съвременното неверие. Сатана приспособява методите си към всички класи в обществото. Напада невежите с подигравки и насмешка, докато образованите посреща с научни възражения и философски аргументи; но всички те са еднакво пресметнати да породят недоверие или презрение към Писанията. Дори младежи без никакъв опит дръзват да внушават съмнения в основните принципи на християнството. И това младежко неверие, колкото и да е плитко, оказва своето влияние. По този начин много хора започват да се присмиват на вярата на своите бащи и да оскърбяват Духа на благодатта (Евр. 10:29). Животът на много личности, с перспективи да прославят Бога и да бъдат благословение за света, е поразен от погнусяващия дъх на неверието. Всички, които възлагат доверието си върху арогантните заключения на човешкия разум и си въобразяват, че могат да обяснят Божиите тайни и да разкрият истината без помощта на Божията мъдрост, се хващат в капана на Сатана.

(Из книгата "Великата борба", гл. 37 - Нашата защита е Библията, автор: Елън Уайт)

+1