За къщите и хората

За къщите и хората

Виждали ли сте къщи с разбутани керемиди, прокапал покрив, с големи пукнатини и разклатени стени? Наричаме тези къщи съборетини, сякаш всеки момент ще паднат. Изглежда че нямат никаква цена, като че ли би било по-разумно такава къща да бъде съборена и построена на ново. Но как се е стигнало до там? Защо тази къща изглежда така? Как е изглеждала в началото? Може ли да бъде поправена? Кой е майстора? Съществува ли изобщо майстор? Ако да, защо е допуснал това да се случи? Често задавани въпроси не само за къщите, но и за хората.

В днешно време всеки би желал да живее в къща-мечта: голяма, нова, модерна, практична. Като че ли хората обмислят много повече купувайки къща, отколкото относно избора си на брачен партньор. Много малко хора могат да си позволят чисто нова къща построена по свой вкус. Повечето от тях купуват така наречените къщи втора или трета ръка. При този избор на къщи не съществува любов от пръв поглед, не се слагат розови очила. Винаги естествено се гледа цената, а след това дали си заслужава. Хората мислят много трезвено и забелязват всяка една пукнатина, всеки един малък детайл, всички предимства и недостатъци, плюсове и минуси. Сравняват различните къщи и характеристиките им и тогава… Тогава попадат на такъв тип къща, къща съборетина. Поглеждат какво представлява, виждат всички дефекти и след това поглеждат цената… Не, не може да бъде! Каква е тази цена? Защо струва толкова много? Погледнете покрива – половината керемиди липсват, гредите ще паднат всеки момент! Влагата е навсякъде! А тези големи пукнатини по стените правят картинката още по отчайваща. Кой би купил подобна къща? И кой определя цената? Виждали ли сте такива къщи? А виждали ли сте такива хора?

Цената на една къща, най-добре може да определи майстора. А цената на един човек – Бог. Както се казва в Евреи 3:4 „Защото всяка къща се строи от някого; а Тоя, Който е устроил всичко, е Бог.“ Той не само е създал хората скъпоценни, но след това плати още по-голяма цена за да ги изкупи. Всъщност, Той плати най-голямата цена, която може да бъде дадена – Собствения Си живот. За какво? За човек – „съборетина“? За човек с провален живот? Много лоша сделка – може би си мислите. Дали изобщо такъв живот може да бъде поправен, дали има надежда? Нека не забравяме кой е купувача. Това е Сам Бог. Когато Той прави нещо, не го прави напразно. Бог е Майстора, Той създаде човека. Създаде го съвършен като една прекрасна нова къща. Помислил е за всеки детайл, поставил го на здрава основа, вложил разум в човека, а също и свободна воля. Разумът на една къща са нейните стопани. Те имат свободната воля да изберат кой майстор да поддържа тяхната къща. Когато говорим за майстори е добре да подчертая, че има два вида майстори. Истински майстори и лъжемайстори. Първите си свършват работата твърде добре, а вторите минават номера. Сатана беше първият лъжемайстор. Той излъга Адам и Ева. Той не беше построил къщата, но си предаваше важност като, че ли разбира много добре от строителство, а също и от добро и зло. Адам и Ева избраха Сатана за техен майстор, но не подозираха какви ще бъдат последиците – разруха, упадък, пукнатини, влага, грях и мъка, смърт не само за тях, но и за потомците след тях. Не само характерите им бяха покварени от греха, но и техният дом – планетата земя. Но може ли Майсторът, Който е създал къщата, може ли да я възстанови отново? Много хора си задават този въпрос. Много хора дори се съмняват, че Този Майстор съществува. Лъжемайстора е направил толкова поражения по тази земя, че гледката за много хора изглежда отчайваща и те забравят как е изглеждала къщата в началото. Смятат пукнатините за даденост и падналите керемиди за последствие от всемирният хаос. Но ние всички хора обичаме красивото, симетричното и подреденото. Някой по-велик от нас е вложил това в сърцата ни. Но друг, който е баща на лъжата се опитва да промени тази представа в нас.

Срещали сте подобни лъжемайстори, нали? Те идват за да поправят счупената керемида на покрива ви, но я поставят на друго място незабелязано, така че да имат още работа и да ги повикате отново. Не след дълго осъзнавате всички повреди по къщата си и се чудите как са се появили така от само себе си? Тогава осъзнавате, че сте се доверили на лъжемайстора. Дали не е твърде късно? Има ли надежда за вас? Има! Виждала съм това. Къщи, разбити, разпадащи се, изоставени и след това реновирани, възстановени, изградени. Да, там определено е работила майсторската ръка. Старите греди са подменени, пукнатините запълнени, керемидите сменени. Виждали ли сте такива къщи? А такива хора? Хора които са били развалини и физически и духовно. Хора, които са изглеждали безнадежден случай, но постепенно животът им се променя, техният характер, тяхната душевност биват променени дотолкова, че не можете да познаете, че това са същите тези хора. Тази промяна също не се случва от само себе си. Невидимата ръка на Истинския Майстор е направила сърдечна операция в живота на този човек, премахвайки старото, каменно сърце и поставяйки ново, меко сърце. Исая 1:18 „Дойдете сега та да разискваме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.“ Всичко в живота на тези хора се променя – начинът им на говорене, мислите им, навиците им. Аз съм виждала такива хора и знам че Майсторът съществува. Знам това и от личен опит. Той всеки ден се опитва да реновира и моето сърце. Когато Му позволя да направи това, виждам огромна промяна. Но някой път се опитвам да взема нещата в свои ръце. Когато видя пукнатина в характера си, вместо да поканя Великият Майстор да направи промяната, често замазвам пукнатината с вар от „собствени усилия“. Когато мине малко време тази пукнатина се отваря още повече, още по-грозно, докато осъзная, че аз нищо не мога да направя, и че само временно замазвам положението отново и отново. Само Майсторът може да ме промени. Бавна и болезнена е тази промяна. Личното „Аз“ постоянно се бори за надмощие, също и лъжемайсторът постоянно обвинява: „Виждаш ли тези хора, те уж се доверяват на Теб, но използват моите методи. Поправят щетите по моя начин и ще станат развалини.“ И за съжаление има много хора, които не се доверяват на Бог да ги промени, те продължават да вървят по своя път. Трудно им е да оставят всичко в Божиите ръце и за съжаление накрая всичко което остава от тях са руини, останки които стоят като паметник, като предупреждение за това какво се случва когато отхвърлим Истинският Майстор. Както се казва в Притчи 14:11 „Къщата на нечестивите ще се събори, но шатърът на праведните ще благоденствува.“

Но когато лъжемайстора се опита да повали някои слаби души, Исус казва с величествен глас: “Господ да те смъмри, Сатано; да! да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли този една главня изтръгната из огън? Съблечете от него нацапаните дрехи. Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще те облека в богати одежди.“ /Захария 3:2,4/ Това е обещанието, което ни дава Бог! Може дрехите ни да са изцапани, може къщата ни да се разпада, може да имаме много пукнатини на характера. Но Бог иска да ги заличи, Той иска да изобрази Своя Образ в нас! Той даде живота Си за всеки един от нас! „Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога, и наскърбен. Но Той беше наранен поради нашите престъпления, бит беше поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир и с Неговите рани ние се изцелихме. /Исая 53:4,5/

Истинският Майстор дълго търпи и силно желае да ни промени. Той плати за нас голяма цена и не би желал да станем развалина! Поглежда към нас Неговите творения и иска да ни пресътвори, реновира и обнови. Да премахне старите греди, керемиди и дъски. Желае да положи основите ни на Скала, за да не бъдем поклатени, когато дойдат изпитания. Може би се чувстваш като развалина, като че ли няма надежда за теб? Но Исус може да те промени напълно, независимо какъв си! Може и да не смяташ че си съборетина? Може би имаш само тук-там пукнатина, само тук-там счупени керемиди. И повечето хора около теб може би също не са толкова пропаднали. Но това не трябва да снижава твоя стандарт. Твоят стандарт трябва да е в погледа на Майстора, а не в това как изглеждат околните. Понеже малките пукнатини стават големи. И след това може да е твърде късно за твоето спасение. Ще позволиш ли на Исус да бъде Твоят Майстор?

Цветелина Чолакова