Крайно време е да се събудим

  И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво повярвахме. Нощта премина, а денят наближи: и тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината“ (Римл. 13:11,12).

Великата борба приближава към своя явен край. Всяка информация за бедствие по море или суша е свидетелство за факта, че краят на всички неща е при вратата.

vintage-alarm-clock-and-sleeping-woman-picjumbo-com - Copy

  Войни и слухове за войни го обявяват. Има ли християнин, чийто пулс да не забива ускорено при предвкусването на всички събития, разиграващи се пред очите ни? Господ идва! Чуваме стъпките на един приближаващ се Бог.
(Нашето високо призвание, стр. 346).

Никога не трябва да се оставя това знание за близостта на Христовото идване да загуби своята сила и да станем небрежни и невнимателни, и да заспим в удобство, безчувственост и безразличие към действителността. В съня ние попадаме в един нереален свят и не осъзнаваме действителността на нещата, които се случват около нас.

Съществуват и такива хора, край които свети ослепителната светлина на истината, но пак те не я осъзнават. Омагьосани са от врага, държани са под магията на омайващата му сила. Не се подготвят за великия ден, определен да настъпи скоро в света. Изглежда не осъзнават изцяло религиозната истина.

506-darkness

Има ли младежи, които да стоят будни? Онези, които виждат, че настъпва нощта, след която непременно следва утро, трябва да работят с неуморима енергия, за да събудят своите спящи сподвижници.

  Ще могат ли да почувстват извънредната опасност, надвиснала над тях, за да се молят за тях и да им покажат със собствения си живот и характер, че самите те вярват в скорошното Христово идване? (...) Шеметно скъсяващият се период на времето между нас и вечността трябва още по-дълбоко да ни впечатлява. Всеки отминаващ ден намалява с един дните, които ни остават, за да изпълним делото за усъвършенстване на характера (...)

Докато съществуват много спящи и мнозина други, които прахосват скъпоценни часове в престъпно безразличие и закостенялост на самия бряг на вечния свят, онези, които наистина вярват, трябва да бъдат трезвени, да са будни, трябва да са искрени и усърдни и да бдят в молитва (...)

Скъпи младежи, почистили ли сте и запалили ли сте своите светилници?

(Нашето високо призвание, стр. 346).

(Мараната, 31 юли - Крайно време е да се събудим, автор: Елън Уайт)