Съдени според делата

  Изследователният съд - част 3

 В точно определеното време за съда – края на 2300-та денонощия през 1844 г. – започва работата по разследването и заличаването на греховете. Всички, които някога са приели името на Христос, трябва да преминат през щателно разследване. Както живите, така и мъртвите ще бъдат съдени „според делата си по записаното в книгите“.

THE-2300-DAYS-PROPHECY

 Греховете, за които хората не са се покаяли и които не са изоставили, няма да бъдат простени и изтрити от архивните книги и ще останат като свидетели срещу грешника в Божия ден. Той може да е извършил злите си дела посред бял ден или в мрака на нощта, но те са разкрити и явни пред Този, с Когото ще си имаме работа. Божии ангели са видели всеки грях и са го записали в непогрешимите архиви. Грехът може да се скрива, отрича, прикрива от баща, майка, съпруга, деца и приятели. Никой освен виновните участници може да няма ни най-малко подозрение за несправедливостта, но тя е като отворена книга пред небесните същества. Мракът и на най-тъмната нощ, потайността на всички измамни хитрости не са достатъчни, за да прикрият дори една мисъл от погледа на Вечния. Той не се заблуждава от вид на набожност. Не прави никакви грешки при преценката на характера. Хората могат да бъдат заблудени от личности с покварени сърца, но Бог прониква през всички маски и чете в най-съкровените кътчета на душата.

classic-minimalistic-watches-on-wrist-close-up-picjumbo-com - Copy

Колко сериозно е всичко това! Отминаващите един след друг във вечността дни отнасят своя товар от записани дела в небесните книги. Казаната дума, извършеното действие не могат никога да се върнат назад. Ангелите са записали както доброто, така и злото.

 И най-могъщият земен завоевател не може да анулира записаното дори за един-единствен ден. Нашите действия, нашите думи, дори най-потайните ни мотиви – те всички имат своя дял в решаването на съдбата ни за добро или зло. Макар и да сме ги забравили, те ще дадат своето свидетелство за нашето оправдание или осъждане.
  Както чертите на лицето се възпроизвеждат с непогрешима точност върху абсолютно гладката плака на фотографа, точно толкова правдиво е очертан и характерът ни в небесните книги. Въпреки това, колко малко се тревожим за този доклад, който ще се разкрие пред погледа на небесните същества. Ако завесата, отделяща видимия от невидимия свят, би могла да се отдръпне и хората да видят ангела, записващ всяка дума и действие, с които отново ще трябва да се сблъскат в съда, колко много ежедневно изречени думи биха останали неизговорени, колко много действия не биха били извършени.
  В съда ще се разгледа изключително щателно употребата на всеки талант. Как сме използвали дадения ни назаем капитал от Небето? Ще получи ли Господ Своето с лихва при Пришествието Си? Усъвършенствали ли сме поверените ни сили на тялото, чувствата и ума за слава на Бога и за благословение на света?

Как сме използвали своето време, писателски умения, глас, пари, влияние? Какво сме направили за Христос в лицето на бедните, угнетените, сираците или вдовиците? Бог ни е дал да съхраняваме Неговото свято Слово: какво сме направили с дадената ни светлина и истина, за да просвещаваме хората по отношение на спасението?

george-hiles-139719-unsplash

  Една гола изповед на вяра в Христос няма никаква стойност. Приема се за автентична само любовта, проявена чрез дела. Само тя придава стойност на всяко действие в очите на Небето. Бог приема и награждава всяко действие от любов, колкото и незначително да изглежда то според човешката преценка.
  В небесните книги е разкрит маскираният егоизъм на хората. Там са записани неизпълнените задължения към ближните, забравените призиви на Спасителя. Там ще се види колко често хората са отдавали на Сатана времето, мислите и силите, които принадлежат на Христос. Тъжен е докладът, който ангелите носят в небето. Интелигентни същества, твърдящи че са последователи на Христос, са погълнати от стремеж към материални притежания или от наслаждаване на светски удоволствия. Пари, време и сили се жертват заради показ и угаждане на себе си, но съвсем малко време се отделя за молитва, за изследване на Писанията, за смиряване на душата и за изповед на греха.
  Сатана изнамира безброй начини да ангажира хората, за да им попречи да отделят време за нещата, които трябва най-добре да познават. Най-големият измамник мрази великите истини, които разкриват изкупителната Жертва и всесилния Посредник. Знае, че решаващото за успеха му е да отклонява съзнанието на хората от Исус и от Неговата истина.
  

asaf-r-162379-unsplash - Copy

Хората, които желаят да се възползват от посредничеството на Спасителя, не трябва да допускат нищо да ги отклонява от техния дълг да се усъвършенстват в святост със страх от Бога. Скъпоценните часове трябва да бъдат посветени на сериозно изследване на Словото на истината с молитва, вместо на удоволствия, показност или стремеж към печалба.

  Необходимо е Божият народ много ясно да разбира темата за светилището и изследователния съд. Всички трябва да имат лично убеждение за служенето и делото на своя велик Първосвещеник. В противен случай няма да могат да развият силна вяра сега и да изпълнят определената за тях служба от Бога. Пред всеки стои въпросът дали ще бъде спасен, или осъден. Затова е изключително важно всеки човек често да насочва мислите си към тържествената сцена, когато съдът заседава и книгите се отварят и когато заедно с Даниил всяка личност трябва да посрещне своята съдба във времето на края.
  Хората, които са получили светлината по тези теми, трябва да свидетелстват за великите истини, поверени им от Бога. Небесното светилище е самият център на Христовото дело за хората. То е важно за всяка душа, живееща на земята. В него се разкрива планът на изкуплението, който ни отвежда до самия край на времето и открива победоносния завършек на битката между правдата и греха. Изключително необходимо е всички подробно да изследват тези теми и да могат да дават отговор на всеки, който ги попита за основанието на тяхната надежда.

(Из книгата "Великата борба", гл. 28 - Съд преди края, Елън Уайт)

0